Home

Veel organisaties denken na over de herinrichting van hun Human Resources en het daarop aansluiten van HRM-systemen. Dergelijke trajecten zijn vaak omvangrijk en met afbreukrisico’s. De juiste voorbereiding en uitvoering kunnen veel ellende voorkomen. HRP Advies ondersteunt u hierbij, altijd afgestemd op uw situatie en uw behoefte!


Over HRP Advies

Peoplemanagement, HR Performance, Personele processen,

HRP Advies: inzetbaar op de volgende diensten

  • De ontwikkelingen op het gebied van Human Resource Management stellen veranderende eisen aan HRM-systemen. Dit vraagt een aanpak die zich kenmerkt door met een integrale blik te kijken naar aspecten als beleid, besluitvorming en organisatie, tot en met het aanpassen en het inrichten van de administratieve processen. Daarbij zijn de benodigde specialistische kennis en ervaring van systemen/ software en van verandermanagement onontbeerlijk om de benodigde veranderingen te realiseren.

HR procesoptimalisatie

  • Het herinrichten van de HR(M)-processen, waarmee beoogd wordt HR-zaken effectiever en efficiënter op te pakken. Wat kostenbesparing en kwaliteitsverhoging oplevert.

HR(M) in de lijn

  • Het op andere wijze inrichten van de HR administratie door het gebruik van e-HRM. De administratie van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers in een webapplicatie in plaats van een centraal systeem. En het invoeren van de gegevens aan de bron, door de medewerker (ESS), de manager (MSS) en de sollicitant of applicant (SSS/ApSS). Wat tijdbesparing en daarmee ook kostenbesparing oplevert.

HR Stuurinformatie

  • Rapportages voor begroting-, budgettering-, personeelsplanning-, personeelsperformance-vraagstukken. Waarbij het snel en adequaat kunnen rapporteren steeds meer de nadruk krijgt.

Peoplemanagement

  • Eén van de voornaamste HR taken is het om mensen te motiveren. Ontdek welke trainingen wij u daarvoor kunnen bieden.

HR Performance

  • Omvat het sturen en beheren van de prestaties van een organisatie door het sturen en beheren van de prestaties van de medewerkers in de organisatie.